10 - 12- 2017    Τα Μελισσάκια μας !

 

 

 

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

* ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ