Προς την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

Υπ’ όψιν Προέδρου κ. Γεωργίου Πατούλη

PATOULIS POSIPS

 

Αξιότιμε κύριε Πατούλη,

Γνωρίζουμε την αποφασιστική συνεισφορά της ΚΕΔΕ και τη δική σας προσωπικά , για την προσφορά σύγχρονης και ποιοτικής προσχολικής αγωγής στα ελληνόπουλα.

Σήμερα, ωστόσο τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι Δημοτικές δομές που παρέχουν προσχολική Αγωγή , βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο κυρίως μεγάλα προβλήματα , που τις πλήττουν συνολικά και μπορεί ως συνέπεια να αποβούν κρίσιμα για την περαιτέρω λειτουργία τους και προφανώς την αντίστοιχη ποιότητά τους.

Α. Οι Δομές στο σύνολό τους (ιδιωτικές και δημοτικές) δημιουργήθηκαν, με κόπο και θυσίες, στη βάση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 , του Προεδρικού Διατάγματος  71/88 (Κανονισμός Πυροπροστασίας) χαρακτηρισμένες ως εκπαιδευτήρια.

Σήμερα, το καθεστώς αυτό ανατρέπεται βίαια, τόσο με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης Δ22/οικ.11828/293/4-4-2017, όσο και με έγγραφα του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος , που αντιμετωπίζουν τις δομές της προσχολικής αγωγής, ως κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως τα Νοσοκομεία.

Β. Παράλληλα αντί για υπεύθυνο διάλογο σε βάθος τριετίας, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πιλοτική ένταξη των προνηπίων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε επιλεγμένες περιοχές της Επικράτειας.

Γ. Επιθυμούμε τη συμμετοχή σας  στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που οργανώνει η Ομοσπονδία στις 16,17,18 Μαρτίου του 2018 στο Διασυνεδριακό Κέντρο της Δημητσάνας-Αρκαδία με θέμα: ««Υπερασπίσου το ΠΑΙΔΙ γιατί αν γλυτώσει το ΠΑΙΔΙ υπάρχει ελπίδα».

Σε αυτό το πλαίσιο και γνωρίζοντας τις αυξημένες υποχρεώσεις σας, θα παρακαλούσαμε για μια άμεση συνάντηση , προκειμένου να εξετάσουμε τις κοινές πλευρές αυτών των προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους, στη βάση της κοινής μας, υψηλής ευθύνης για την προσχολική αγωγή.   

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                      Η Γεν. Γραμματέας

Γ. Σταθόπουλος                                                                                            Μ. Μακριδάκη